+๙ สร้าง Google Forms แจ้งเตือน Line Notify

https://adamblog.co/google-form-line-notify/

  1. สร้าง Google Form ขึ้นมาให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล

  2. เขียน Script ให้อ่านข้อมูลที่ต้องการ

  3. ตั้งค่า Trigger ให้ Run Code แบบอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานกด Submit แบบฟอร์ม

  4. เขียน Script ให้ส่งข้อความที่ได้ไปที่ LINE Notify

  5. กรณีที่ต้องการส่งข้อความแบบหลายกลุ่ม

+๙ สร้างแบบทดสอบ เมื่อผ่านเกณฑ์มอบเกียรติบัตร