สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
LOEI 1 TO BE 1

มีชีวิตชีวา

พัฒนาต่อเนื่อง

ลือเลื่องคนฮู้

เป็นผู้มีอุดมการณ์

ทะยานสู่ความเป็นหนึ่ง

ระบบบริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

รายงานเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

ที่ตั้งสำนักงาน